dimarts, 4 d’octubre de 2016

Què són els racons?

Els racons ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent.
Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre. En d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat

Són els nens i nenes els que escullen a quin racó volen anar, però els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps per tots els diferents racons.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs.

Treballem aspectes tan diversos com el llenguatge verbal, el llenguatge matemàtic, el llenguatge plàstic o el joc simbòlic.

Gaudiu de les fotografies!!!